¿¹¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂΤ˺î¶È¤ËɬÍפÊÆ»¶ñ¤òÂߤ·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æ»¶ñ¤Î»ÈÍѤò´õ˾¤µ¤ì¤ëÃÄÂΤϡ¢ºÇ´ó¤ê¤ÎÂߤ·½Ð¤·¾ì½ê¤ØľÀܤª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


²¼´¢¤ê³ù »³ÎÓÍѵø ¿¢ÎÓÍÑ·­ »³ÎÓÍÑîí

ÃÏ°è Âߤ·½Ð¤·¾ì½ê ÃÏ
¿Þ
¥«¥Þ ¹â»Þ
¥Î¥³
¿¢ÎÓ
¥¯¥ï
¥Ê¥¿ ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
»ÞÂÇ
¥Î¥³
ȲºÎ
¥Î¥³
Jr. ÍÑ
宇城
元気の森かじか
Tel:0964-46-3993
Fax:0964-46-2045
下益城郡美里町払川1675
29
10
30
4
90
106
38
40
玉名
玉名森林組合
Tel:0968-34-2052
Fax:0968-34-2049
玉名郡和水町西吉地2746-2
30
8
29
3
30
29
8
30
鹿本
鹿本森林組合本所
Tel:0968-42-1337
Fax:0968-42-8334
山鹿市城3599
20
10
28
2
30
27
8
30
菊池
菊池森林組合
Tel:0968-37-3500
Fax:0968-37-3180
菊池市旭志伊坂524-1
137
10
104
14
98
58
33
40
阿蘇
阿蘇森林組合本所
Tel:0967-34-0335
Fax:0967-34-0467
阿蘇市蔵原885-1
20
10
75
2
40
35
8
40
上益城
緑川森林組合山都事業所
Tel:0967-72-0154
Fax:0967-72-1303
上益城郡山都町下馬尾315
30
7
30
3
30
30
8
30
八代
八代森林組合
Tel:0965-67-2231
Fax:0965-67-2022
八代市泉町下岳101
30
10
30
3
30
30
8
40
芦北
水俣芦北森林組合本所
Tel:0966-62-2014
Fax:0966-62-3172
水俣市小津奈木473-1
35
10
33
2
20
30
8
30
球磨
くま中央森林組合山江支所
Tel:0966-22-3687
Fax:0966-24-1189
球磨郡山江村大字山田甲1375-1
30
8
30
2
30
32
8
40
天草
天草地域森林組合本所
Tel:0969-22-2646
Fax:0969-24-3806
天草市楠浦町9946-1
29
8
29
5
30
30
8
30

¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÊĤ¸¤ë